Aansprakelijkheid

U kunt Geefweg.be niet verantwoordelijk stellen voor inhoud van andere gebruikers, voor wat andere gebruikers wel of niet doen, of voor de objecten die ze aanbieden. U erkent dat we geen traditioneel veilinghuis zijn. De site is een plaats waar iedereen zowat alles kan aanbieden, op elk ogenblik en van overal.Wij zijn niet betrokken bij de eigenlijke transactie tussen gevers en nemers. Wij hebben geen controle over en stellen ons niet garant voor de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden objecten, noch voor de echtheid of nauwkeurigheid van aanbiedingen, de vraag of de gever in de mogelijkheid is om objecten weg te geven. Ook kunnen wij niet garanderen dat een gever of nemer een transactie daadwerkelijk zal voltooien.

We brengen het wettelijke eigendomsrecht van objecten niet over van de gever naar de nemer. Overeenkomsten worden rechtstreeks tussen gever en nemer afgesloten. Verder kunnen wij geen continue of veilige toegang tot onze diensten garanderen. De werking van onze site en diensten kan verstoord worden door verschillende factoren waarop wij geen greep hebben. Bijgevolg sluiten wij – voor zover als wettelijk mogelijk – alle expliciete of impliciete garanties uit. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van geld, klanten of goede naam, of voor elke andere specifieke, directe of indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit of op welke manier ook verband houdt met uw gebruik van onze site en diensten. In sommige rechtsgebieden mag de aansprakelijkheid slechts in beperkte mate worden uitgesloten of afgewezen. In voorkomend geval, sluiten wij garanties en aansprakelijkheid uit voor zover en in de mate dat wettelijk is toegestaan.