Algemene Voorwaarden

Een zoekertje op Geefweg.be moet aan de hieronder beschreven voorwaarden voldoen. Geefweg.be behoudt zich het recht om te beslissen of een zoekertje al dan niet aan de voorwaarden voldoet. De voorwaarden worden voortdurend bijgewerkt en kunnen steeds worden gewijzigd.

Inhoudsrechten zoekertje: Als je een zoekertje op Geefweg.be plaatst, geef je Geefweg.be de toestemming om de inhoud en de foto's van dat zoekertje te gebruiken, bijvoorbeeld in de nieuwsbrief, via Twitter, Facebook of voor andere promoties van Geefweg.be

Diensten: Diensten die in een zoekertje worden gevraagd of aangeboden, moeten wettelijk zijn en aan de Belgische regelingen van het beroep in kwestie voldoen.

Zoekertjestekst: De titel van het zoekertje moet het aangeboden artikel of de aangeboden dienst beschrijven. Er mogen in de titel geen overbodige karakters opgenomen worden. Het artikel of de dienst moet in de zoekertjestekst beschreven worden.

Taal: Zoekertjes moeten in het Nederlands worden opgesteld.

Rubrieken: Een zoekertje moet in de rubriek geplaatst worden die het dichtst aansluit bij het artikel of de dienst. Geefweg.be heeft het recht om een zoekertje te verplaatsen naar de correcte rubriek. Voor goederen of diensten die niet in dezelfde rubriek thuishoren, moeten er afzonderlijke zoekertjes geplaatst worden.

Foto's: De foto's van een zoekertje moeten betrekking hebben op het artikel of de dienst die in het zoekertje wordt aangeboden of gevraagd en mag niet groter zijn dan 1 megabyte.

Gekopieerde goederen en namaakartikelen: Het is niet toegestaan om zoekertjes met gekopieerde artikelen of namaakversies van merkartikelen, CD's, DVD's, computersoftware en videospelletjes te plaatsen. De adverteerder moet voor deze producten waarborgen dat het om originele versies gaat.

Aanstootgevende zoekertjes: Zoekertjes of foto's die kwetsend kunnen zijn voor bepaalde etnische groepen, individuen of bekende personen zijn niet toegestaan.

U kunt Geefweg.be niet verantwoordelijk stellen voor inhoud van andere gebruikers, voor wat andere gebruikers wel of niet doen, of voor de objecten die ze aanbieden. U erkent dat we geen traditioneel veilinghuis zijn. De site is een plaats waar iedereen zowat alles kan aanbieden, op elk ogenblik en van overal.Wij zijn niet betrokken bij de eigenlijke transactie tussen gevers en nemers. Wij hebben geen controle over en stellen ons niet garant voor de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden objecten, noch voor de echtheid of nauwkeurigheid van aanbiedingen, de vraag of de gever in de mogelijkheid is om objecten weg te geven. Ook kunnen wij niet garanderen dat een gever of nemer een transactie daadwerkelijk zal voltooien.

We brengen het wettelijke eigendomsrecht van objecten niet over van de gever naar de nemer. Overeenkomsten worden rechtstreeks tussen gever en nemer afgesloten. Verder kunnen wij geen continue of veilige toegang tot onze diensten garanderen. De werking van onze site en diensten kan verstoord worden door verschillende factoren waarop wij geen greep hebben. Bijgevolg sluiten wij – voor zover als wettelijk mogelijk – alle expliciete of impliciete garanties uit. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van geld, klanten of goede naam, of voor elke andere specifieke, directe of indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit of op welke manier ook verband houdt met uw gebruik van onze site en diensten. In sommige rechtsgebieden mag de aansprakelijkheid slechts in beperkte mate worden uitgesloten of afgewezen. In voorkomend geval, sluiten wij garanties en aansprakelijkheid uit voor zover en in de mate dat wettelijk is toegestaan.